love is a sacred art  to be in

love is to be in a holy relationship

عشق هنری مقدس است

عاشق بودن در پيوندی مقدس بسر بردن است

osho

/ 1 نظر / 4 بازدید
shida

سعيد جان خيلی جالاب وديدنی بود يک سری به من بزن خوشحال ميشم