::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 
 

 

 
..::  نوشته شده توسط سعيد ::..

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

love lives in waiting dies in meeting

becomes ordinary

عشق در انتظار زنده است

در ديدار ميميرد وبه امری

عادی نزول ميکند

osho

 
 

 

 
..::  نوشته شده توسط سعيد ::..

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

song

?where are the song of fall

crickets sing tehn leap

and bound the red breast

whistles in a garden

نغمه

نغمه آبشار از کجا می آيد؟

جيرجيرک ها آواز می خوانند

و سپس جست وخيز می کنند

سينه سرخ در باغ چهچهه را سر می دهد

سيمو ئس هنری

 
 

 

 
..::  نوشته شده توسط سعيد ::..

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

silvery moon

the gray sea and the long

black beach meeting at night

by silvery moon and

a leveled road be golden forme

ماه نقره فام

دريای خاکستری و ساحل ممتد

سياه رنگ شب هنگام با ماه

نقره فام ديدار ميکنند و

جاده هموار برايم زرين ميشود

روبرت برانی

 
 

 

 
..::  نوشته شده توسط سعيد ::..

 
شمارشگر
 
 
 
 
     
 
لينكستان
 
 
دوستان
 
   
   
   
 
تماس با من
 
   

..:: E_mail ::..

:::::::::::::::::::::

 
 
 
 
 
امکانات وبلاگ 
 
 
 
 
   
 

 


 
 

      Temp Desinged By : Amir Tehrani

           هرگونه کپي برداري از مطالب اين وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز ميباشد                         Copyright © 2007 by NIGHT-DREAM. All rights reserved